Warmtebedrijf Infra N.V. en Warmtebedrijf Exploitatie N.V. vormen samen Warmtebedrijf Rotterdam. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de beschikbare havenwarmte uit de Rotterdamse haven via een efficiënt en modern warmtetransportnetwerk naar Rotterdam en omgeving wordt getransporteerd. Daar wordt de havenwarmte beschikbaar gesteld aan de industrie en aan stadsverwarming, waardoor het duurzaam ingezet kan worden. 

Warmtebedrijf Infra N.V.

Warmtebedrijf Infra N.V. is verantwoordelijk voor de infrastructuur. Om de havenwarmte te transporteren hebben zij gezorgd voor de aanleg van het warmtetransportnetwerk. Daarnaast beheert en onderhoudt Warmtebedrijf Infra N.V. het netwerk en de installaties. Warmtebedrijf Infra N.V. heeft (semi)publieke aandeelhouders.

Warmtebedrijf Exploitatie N.V.

Warmtebedrijf Exploitatie N.V. is verantwoordelijk voor het realiseren van het maximale economische en ecologische resultaat uit de exploitatie van havenwarmte. Zij zorgen voor de inkoop, de levering en de optimale inzet van havenwarmte.