Bij de energie-intensieve industrie in het havengebied van Rotterdam komt een grote hoeveelheid havenwarmte vrij. Deze warmte verdwijnt in de atmosfeer of wordt geloosd op het oppervlaktewater, terwijl een aanzienlijke hoeveelheid ervan direct gebruikt kan worden voor het verwarmen van gebouwen in Rotterdam of bij de industriƫle processen in het Rotterdamse havengebied.

De oplossing is in de basis eenvoudig: door het inzetten van havenwarmte is er minder behoefte aan fossiele brandstoffen voor het opwekken van warmte. Dit leidt tot een reductie van de CO2-emissie, een verhoging van de energie-efficiency, besparing van fossiele brandstoffen en een verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

De visie

Warmtebedrijf Rotterdam draagt bij aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving van Rotterdam, een specifiek onderdeel daarvan is de stadsverwarming. Daarnaast draagt het bedrijf bij aan de verduurzaming van de warmtevraag van de Rotterdamse industrie. Warmtebedrijf Rotterdam realiseert met de inzet van havenwarmte uitbreiding op het bestaande leidingnetwerk en uitbreiding naar nieuwe gebieden. Een belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van een gedifferentieerd klantenportfolio. Dat stelt het bedrijf in staat om, samen met partners, vraag en aanbod op een onderscheidende manier op elkaar af te stemmen.

De missie

Warmtebedrijf Rotterdam realiseert emissiereductie van broeikasgassen als CO2 (koolstofdioxide) en NOx (stikstofoxiden) en daardoor verbetering van de luchtkwaliteit in en rond Rotterdam. Dit bereikt het bedrijf door havenwarmte, die anders geloosd of uitgestoten zou worden, via het warmtetransportnetwerk naar Rotterdam te transporteren en daar nuttig in te zetten. Daardoor neemt de vraag naar fossiele brandstof af, wordt de energie-efficiency verhoogd en worden energiekosten geoptimaliseerd.

De doelen

Met betrekking tot duurzaamheid zijn er op vier niveaus afspraken gemaakt: op Europees, rijks-, provinciaal en lokaal niveau. Deze afspraken hebben bijvoorbeeld geleid tot de duurzaamheidsplannen in Rotterdam.

De mensen

Warmtebedrijf Rotterdam heeft duidelijke doelen, pragmatische oplossingen en effectieve ideeƫn. Het bedrijf heeft tevens een klein, zeer gedreven team. De medewerkers zorgen samen voor een transparante en dynamische werkomgeving waarin focus en flexibiliteit belangrijke pijlers vormen. Alles draait tenslotte om een duurzame relatie met onze partners.