Het warmtetransportnetwerk

De Afval- en Energiecentrale van AVR in Rozenburg is een bron van de havenwarmte die via het warmtetransportnetwerk naar Rotterdam gebracht wordt [1]. Vanaf Rozenburg loopt het tracé grotendeels langs de A15 door het Botlekgebied. De leidingen lopen onder de Oude Maas door naar boosterstation Hoogvliet [2]. Hier is het eerste afnamepunt en wordt de druk op peil gebracht middels de pompen. Dan lopen de leidingen via het Waal-Eemhavengebied naar de Groene Kruisweg, waar – net als in Hoogvliet – een boosterstation staat om de drukhuishouding te regelen [3].

Een vertakking splitst de leidingen hierna op in twee tracés. Een tracé loopt naar het warmtestation in het Maasstad Ziekenhuis [5], waarbij onderweg enkele afnamepunten worden gepasseerd. Het andere tracé loopt langs de Groene Kruisweg tot aan de warmtehub aan de Brielselaan [4]. Daar staat een warmtebuffer met een inhoud van ca. 5.000 m3. Dit biedt de mogelijkheid om vraag en aanbod van warmte nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast wordt ook op deze locatie via boosterpompen de drukhuishouding in het systeem geregeld.

Het warmtetransportnetwerk splitst zich bij de warmtehub nogmaals op in twee tracés. Een tracé loopt onder Katendrecht door naar de Wilhelminapier, waar de koppeling met het Eneco-netwerk plaatsvindt voor de distributie op de noordoever. Het andere tracé loopt naar Mijnsherenplein, waar Nuon de warmte afneemt. Na afname van de warmte zorgen Eneco en Nuon voor de verdere distributie naar de eindgebruikers in Rotterdam. Het warmtetransportnetwerk is sinds oktober 2013 in gebruik.

Warmtetransportnetwerk

Leidingen

Het warmtetransportnetwerk van Warmtebedrijf Rotterdam bestaat uit een aanvoer- en een retourleiding. Samen vormen ze een gesloten systeem. Beide leidingen hebben een lengte van 26 kilometer en een binnendiameter van 400 of 500 millimeter. Het systeem is opgebouwd uit stalen leidingen, een laag PUR-isolatie en een PE-buitenmantel.

De aanvoertemperatuur van de havenwarmte ligt tussen de 98 en de 120 °C. Nadat het warmtetransportnetwerk de havenwarmte op de juiste plaatsen heeft afgegeven, ligt de retourtemperatuur tussen de 50 en de 70 °C. De thermische capaciteit van het netwerk is 105 MWth en het volume is 1.500.000 GJ. Dit staat gelijk aan een warmtevraag van ongeveer 50.000 huishoudens.

Warmteleiding warm-koud