Via het warmtetransportnetwerk brengt Warmtebedrijf Rotterdam havenwarmte van bron naar afnemer. Die bronnen en afnemers hebben ieder hun eigen kenmerken, wensen en eisen. Daarom wordt er gewerkt aan de opbouw van een gedifferentieerd klantenportfolio. Warmtebedrijf Rotterdam maakt voor iedere partner een oplossing op maat.

Warmtebron

Warmtebedrijf Rotterdam neemt havenwarmte af in de Rotterdamse haven. Het overschot aan warmte dat daar ontstaat uit industriële processen kan op andere plaatsen in en om Rotterdam of in de haven nuttig ingezet worden.

Warmtevraag

Havenwarmte is beschikbaar op verschillende temperatuurniveaus. Daardoor kan het op vele manieren worden ingezet, zoals voor tankverwarming en droogprocessen. Bovendien zijn er verschillende typen aanbod van havenwarmte. Afnemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor afschakelbare warmte, een variant met een hogere mate van leveringszekerheid of voor havenwarmte als back-upvoorziening.

Koudevraag

De inzet van absorptiekoeltechniek met behulp van havenwarmte kan voor gebouwen en systemen een uitstekende oplossing zijn. Denk aan gebouwkoeling, koeling van vrieshuizen, koeling in de AGF-sector en koeling van datacenters. Er kan op de elektriciteitskosten worden bespaard zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Meervoudige winst

Havenwarmte is voor minimaal 50% duurzaam. Door deze warmte in te zetten, kunnen partners van Warmtebedrijf Rotterdam het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en een betere energie-efficiency realiseren. Havenwarmte is kosteneffectief en heeft positieve gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit.