Warmtebedrijf Rotterdam biedt een duurzaam en financieel aantrekkelijk alternatief voor partijen die een aanleiding zien of hebben om hun energievoorziening onder de loep te nemen. Het resultaat hiervan kan zijn dat het gebruik van fossiele brandstoffen vermindert en de lokale luchtkwaliteit verbetert. Om maatwerkoplossingen te kunnen leveren, is Warmtebedrijf Rotterdam ingedeeld in drie onderdelen: Asset Management, Business Development en Operations. Iedere tak heeft een eigen takenpakket. Ieder takenpakket heeft een eigen essentiële waarde voor de gezamenlijke opdracht: het benutten van havenwarmte door het leveren van maatwerk.

Asset Management

Zonder netwerk geen havenwarmte. Het beheren, onderhouden en uitbouwen van het warmtetransportnetwerk en overige assets (zoals buffertanks en boosterstations) vormt dan ook de basis van Warmtebedrijf Rotterdam. Deze afdeling draagt zorg voor beschikbaarheid en leveringszekerheid en houdt de kosten beheersbaar.

Business Development

Business Development ontwikkelt projecten met een warmtevraag en/of -aanbod. Naast uitbreiding van de business case ontwikkelt deze afdeling ook de benodigdheden om de kosteneffectiviteit te optimaliseren. De medewerkers van deze afdeling voeren gesprekken met potentiële en bestaande aanbieders en afnemers van havenwarmte om wensen en eisen te leren kennen. Deze wensen en eisen bepalen of bestaande en/of innovatieve techniek toegepast wordt voor de realisatie; écht maatwerk.

Daarnaast betrekt Business Development veelvuldig stakeholders bij projecten om deze tot een fysiek resultaat te brengen.

Er wordt een gedifferentieerd klantenportfolio gecreëerd en er worden complementaire warmteprofielen aan elkaar gematcht. Deze matches stelt Warmtebedrijf Rotterdam in staat om optimaal gebruik te maken van havenwarmte en het robuuste warmtetransportnetwerk verder uit te bouwen.

Operations

Operations stelt de overeenkomsten op met bestaande en potentiële afnemers en leveranciers die aangesloten zijn of worden op het warmtetransportnetwerk. Deze afdeling ziet erop toe dat deze overeenkomsten worden nageleefd en dat de dagelijkse levering van havenwarmte plaatsvindt op economisch en ecologisch optimale basis. Hiervoor is onder andere een warmtevraagmodel ontwikkeld die de vraag naar warmte voorspelt aan de hand van weersverwachtingen, gebouwtypologie en het gedrag van mensen. Op basis van dit warmtevraagmodel, de marktprijzen van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en CO2, en de technische beschikbaarheid van het warmtetransportsysteem wordt de optimale inzet van warmtebronnen bepaald.